VVR vzw

Vrije Vlaamse Recreatiesporten v.z.w.V.V.R., dat staat voor Vrije Vlaamse Recreatiesporten, wil zich in de toekomst duidelijker gaan profileren als het steunpunt voor de recreant, die in een gestructureerde organisatie zijn sport kan gaan beleven.

Tevens is V.V.R. lid van het I.V.V. (Internationaal Volkssport Verband) waarbij 38 landen over heel de wereld zijn aangesloten.

De doelstelling van deze Internationale Federatie is het bevorderen van vriendschap en vredesbanden tussen de verschillende naties door middel van de Volkssporten.
Het objectief van de organisatie is het aanbieden van niet competitieve sportevenementen, zowel binnen als in openlucht.

Vandaag zijn een 56-tal clubs, met in totaal 9000 leden, aangesloten bij de V.V.R. Deze clubs situeren zich momenteel voor 1OO % in de wandelsport.

V.V.R. heeft onder andere tot doel de wandelsport verder te promoten en meer clubs de nodige ondersteuning te geven.

Verder wil V.V.R. het recreatief sporten gaan promoten en ondersteunen, en zullen op korte termijn andere recreatiesporten gestructureerd kunnen deelnemen aan diverse organisaties.
De uitbouw van het georganiseerd recreatief fietsen is dan ook één van de doelstellingen op korte termijn.

Met enige fierheid kan V.V.R. dan ook mededelen dat zij vanaf 1 mei 2002 een tweemaandelijkse nieuwsbrief zal uitgeven. Dit zal gebeuren via het nieuwe magazine "er - op -uit ", het nieuwe wandel - en fietsmagazine, dat door de groep Concentra op 1 mei 2002 wordt gelanceerd.