Nieuwsflash

Vanaf 1 maart 2004 heeft V.V.R. zijn eigen info-boekje “DE VRIJE RECREANT”. Dit Info-boekje verschijnt om de twee maanden.

Hierin komen diverse rubrieken aan bod omtrent de Vrije Vlaamse Recreatiesporten:

woordje van de voorzitter
nieuws uit de clubs, adreswijzigingen van bestuursleden, enz…
stand GOLDEN-CUP

algemene informatie

GOLDEN-CUP-tochten van de volgende 2 maanden
Deelnemers aan V.V.R. tochten
Veiligheidstips
Tochtverslagen
...

Data van verschijnen:

  • nr.1 Maart-April,
  • nr.2 Mei-Juni,
  • nr. 3 Juli-Augustus enz…

Een abonnement op “DE VRIJE RECREANT” kan bekomen worden door overschrijving van 5,00€ (voor § nummers= 1 jaargang) op rekening nr. 001356157909 van V.V.R., De SCHANS 21, 3945 HAM.

Gelieve te vermelden “ABONNEMENT DE VRIJE RECREANT” vanaf nummer 1 of vanaf nr.3. Er zijn nog enkele exemplaren van nr. 1 en nr. 2 beschikbaar.

Heeft u vragen: bel dan 011-884681, Van Hissenhoven E., hoofdredacteur.

  

Heeft u vragen ? Aarzel dan niet maar mail naar info@vvr-info.be