Een club oprichten

Vrije Vlaamse Recreatiesporten v.z.w.

U richt een aanvraag aan de beheerraad V.V.R. v.z.w. met een officiële aanvraag tot het oprichten van een nieuwe club.
Mits een positieve beoordeling van de kandidatuur wordt de kandidaat club voorlopig aanvaard.
Een proeftijd van 24 maanden geldt voor elke nieuwe aanvraag.

Na evalutie van de beheerraad, bij het einde van de proeftijd, zal de Algemene Vergadering met gewone meerderheid beslissen of de club definitief aanvaard wordt.

De aanvragen van clubs, die wensen over te komen van een andere federatie, dienen aan een onderzoek onderworpen te worden.

 

Heeft u vragen ? Aarzel dan niet maar mail naar info@vvr-info.be